Śląsk Cieszyński

Region gdzie słychać gwarę „Po Naszymu”.
Region który łączy tradycję z historią.

 

Miasto Cieszyn

Śląsk Cieszyński to historyczna kraina w Polsce i Czechach. Leży w przygranicznym regionie północno-wschodniej części północnych Moraw i Śląska skupiona wokół miasta Cieszyn i rzeki Olzy. Jest to region charakteryzujący się odrębnością kulturowo-regionalną. Jego mieszkańcy mają silne poczucie własnej tożsamości. Dowodem niech będzie tutejsza gwara, która powstała pod wpływem języka polskiego, czeskiego i niemieckiego. Śląsk Cieszyński to również bogata historia i jej historyczne miasta; Bielsko-Biała, Polski i Czeski Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Skoczów, Ustroń, Wisła, Strumień, Ostrawa, Karwina, Frydek-Mistek, Hawierzów, Jabłonków, Trzyniec, Bogumin oraz wiele mniejszych wsi i miasteczek. Na każdym kroku spotkać można ślady przeszłości w postaci zabytków historycznych i ciekawostek których nie sposób wszystkich wymienić. Atrakcyjną częścią regionu jest Beskid Cieszyński, a w nim przyroda, niepowtarzalny regionalny folklor, rezerwaty przyrody, trasy turystyczne, rowerowe o różnej skali trudności, w zimie trasy narciarskie i mnóstwo zabytków kulturalnych. Oferta dla odwiedzających ten region jest o wiele szersza i z pewnością bez względu na wiek i zainteresowanie każdy znajdzie tu coś dla siebie.

 


 

Śląsk Cieszyński to region charakteryzujący się odrębnością kulturowo-regionalną. Jego mieszkańcy mają silne poczucie własnej tożsamości, z pewnością dlatego, że kiedyś były to odrębne ziemie Księstwa Cieszyńskiego, skupione wokół miasta Cieszyna i rzeki Olzy.

 


Trochę historii

 

Mapa Księstwa Cieszyńskiego – 1910 rok

Śląsk Cieszyński to region usytuowany nie tylko w Polsce: część polska to powiat cieszyński, zachodnia część powiatu bielskiego i zachodnia część miasta Bielsko-Biała, część ziem cieszyńskich znajduje się jednak po stronie czeskiej: powiat Karwina, wschodnia część powiatu Frydek-Mistek, wschodnia część powiatu Ostrawa oraz wschodnia część miasta Ostrawa.Główne rzeki tego regionu to Olza, Wisła, Ostrawica, Odra i Biała, a najwyższy szczyt to Łysa Góra w części czeskiej i Skrzyczne po stronie polskiej.
Śląsk Cieszyński należał pierwotnie do Państwa Wielkomorawskiego. Przed 991 rokiem wszedł w skład Państwa Polskiego, by na przełomie lat 1289 i 1290 uzyskać statut odrębnego Księstwa Cieszyńskiego, które już w 1327 roku stało się częścią korony czeskiej. Po wygaśnięciu dynastii piastowskiej w 1653 roku księstwo przeszło na własność rodziny Habsburgów. Stan ten trwał do momentu rozpadu monarchii austro-węgierskiej w 1918 roku. Wówczas to między świeżo odrodzoną Polską i utworzonym nowym państwem Czechosłowacją zaistniał konflikt o wspomniane terytorium, które 28 lipca 1920 roku decyzją Rady Ambasadorów wielkich mocarstw na konferencji w Paryżu zostało podzielone. Po stronie czechosłowackiej pozostała duża ilość (ok. 150 tys.) ludności polskiej, stanowiącej wtedy większość na rozległych obszarach tzw. Zaolzia, z kolei po stronie polskiej znalazły się miejscowości, w których część mieszkańców była nastawiona pro-czechosłowacko. 2 października 1938 roku wojska polskie zajęły większość terenów czechosłowackiego Śląska Cieszyńskiego (Zaolzie). W 1945 roku przywrócono granicę sprzed 1938, choć obszar ten pozostawał spornym. Dopiero w 1958 roku Polska i Czechosłowacja podpisały porozumienie zatwierdzające granicę ustaloną w 1920 roku. Po podziale Czechosłowacji w 1993 roku Zaolzie znalazło się w granicach Czech. 22 kwietnia 1998 powstał Euroregion Śląsk Cieszyński, jednak jego obszar nie pokrywa się z historycznymi ziemiami Śląska Cieszyńskiego, gdyż włączono do niego m.in. Jastrzębie-Zdrój, a część terenów należy do Euroregionu Beskidy.

 

 

Dwór Kossaków

Górki Wielkie to wieś na Śląsku Cieszyńskim, położona w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, w gminie Brenna, u wylotu doliny Brennicy. Największa atrakcja miejscowości jest zespół ...
Czytaj więcej...

Czechy – Bogumin

Bogumin położony jest w Czechach, jest częścią województwa morawsko-śląskiego oraz najbardziej na północny zachód wysuniętą częścią Śląska Cieszyńskiego. Do połowy XIX wieku było gospodarczym ...
Czytaj więcej...

Zameczek Petrovice

Miejscowość Petrowice leżąca koło Karwiny – znalazła się w granicach Czechosłowacji w 1920 roku jako Petrovice. W latach 1938-1939 w granicach Polski (Zaolzie). W czasie kampanii wrześniowej ...
Czytaj więcej...

Gmina Strumień

Gmina Strumień jest najbardziej na północ wysuniętą częścią powiatu cieszyńskiego. Ze względu na obecność licznych stawów i akwenów wodnych Gmina nazywana jest "Żabim Krajem". W jej granicach ...
Czytaj więcej...

Zamek Grodziec Śl.

Grodziec Śląski należy do najstarszych miejscowości Śląska Cieszyńskiego, wieś położona jest w gminie Jasienica w województwie śląskim pomiędzy Bielskiem-Biała, Cieszynem i Skoczowem, usadowiona ...
Czytaj więcej...

Skoczów

Gmina Skoczów położona jest w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego, leży na przedgórzu Beskidu Śląskiego, w dolinie rzeki Wisły i jej pierwszych dopływów. W skład Gminy Skoczów ...
Czytaj więcej...

Czechy – Frydek-Mistek

Frydek-Mistek leży w Czechach nad rzeką Ostrawica, na pograniczu Śląska Cieszyńskiego i Moraw. Warto dodać iż rzeka Ostrawica która płynie przez obie miejscowości tworzyła granicę pomiędzy ...
Czytaj więcej...

Kończyce Wielkie

Kończyce Wielkie położone są w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, w gminie Hażlach, w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego. Pierwsza wzmianka o Kończycach Wielkich ...
Czytaj więcej...

Zamek Zebrzydowice

Powstanie Zebrzydowic łączyć można z akcją osadniczą prowadzoną przez pierwszego księcia Mieszka I po utworzeniu w 1290 roku Księstwa Cieszyńskiego. Leżące na jego zachodnich rubieżach ...
Czytaj więcej...

Zamek Kończyce Małe

Kończyce Małe to wieś sołecka w gminie Zebrzydowice, w powiecie cieszyńskim, w województwie śląskim. Położona w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego. Początkowo wieś stanowiła ...
Czytaj więcej...
Go Top