Szlak Orlich Gniazd

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska zwana też Jurą Krakowsko-Częstochowską, to niezwykle ciekawy pas wzniesień ciągnący się na długości ok. 163,9 km pomiędzy Krakowem a Częstochową. Teren ten nazywany jest również krainą skał i zamków, stanowi dużą atrakcję dla turystów ze względu na oryginalną budowę terenu, bogatą szatę roślinną, szlaki piesze i rowerowe, jaskinie krasowe, i co najważniejsze występujące tam liczne zabytki dawnej Polski, które swój początek miały za czasów panowania Króla Kazimierza Wielkiego.

Zamek w Pieskowej Skale

Przez najczęściej uczęszczany obszar Jury położony pomiędzy Krakowem i Częstochową wiedzie jeden z najstarszych w Polsce wyznaczonych szlaków turystycznych szlak „Orlich Gniazd” umożliwiający poznanie bajecznej krainy skalnych ostańców oraz piastowskich strażnic i zamków. To im zawdzięczają swą nazwę jurajskie zamki jak orle gniazda, budowane były najczęściej na szczytach wzniesień, pośród trudno dostępnych skał wapiennych. Pomysłodawcą wyznakowania szlaku był w latach międzywojennych Stanisław Leszczyński, natomiast projekt trasy łączącej Kraków z Częstochową po II Wojnie Światowej wyznaczył Profesor Kazimierz Sosnowski (1875-1954).
Pierwsze grody obronne, które miały chronić szlaki handlowe w tworzącym się państwie piastowskim wzniesiono w większości w XIV wieku na pograniczu Polsko-Czeskim. W Ojcowie, Olsztynie, Lelowie, Bobolicach, Mirowie, Ogrodzieńcu, Smoleniu, Bydlinie, Pilicy, Morsku, Rabsztynie, Pieskowej Skale, Korzokwi, Babicach i Rudnie. Poza nimi istniały również inne zamki wchodzące w skład umocnień granicznych, ale wznoszące się poza terenami pasa skalnego Jury Krakowsko-Częstochowskiej są to: Zamek w Dankowie – ruiny twierdzy bastionowej z XVII wieku, Ruiny Zamku w Lelowie – zbudowany w stylu gotyckim (Został rozebrany w latach 1804-1805. Obecnie w tym miejscu znajduje się cmentarz), Ruiny Zamku w Koziegłowach , Ruiny Zamku w Siewierzu gotycki zamek książęcy i Królewski Zamek Będziński średniowieczna warownia obronna.
Warownie po dziś dzień stoją na straży swojej historii. Wszystkie odgrywały kiedyś ważną rolę w historii naszego kraju i osnute są wieloma legendami. Niestety, dziś większość tych wspaniałych budowli możemy oglądać tylko jako ruiny. Na szczęście w ostatnim czasie ponowione zostały próby rekonstrukcji tych historycznych budowli i zostały odbudowane z ruin, chodzi o zamki w Bobolicach i Korzkwi.

 

 

Zamek w Będzinie

Będzin jest miastem położonym nad rzeką Czarną Przemszą, w północno-wschodniej części województwa śląskiego, w Zagłębiu Dąbrowskim, w odległości 12 km od stolicy województwa śląskiego – Katowic, ...
Czytaj więcej...

Zamek w Pilicy

Na Szlaku Orlich Gniazd Zamek w Pilicy nazywany również Pałacem, leży na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w mieście Pilica w woj. śląskim. Należy do grupy zamków położonych na tzw. Szlaku Orlich ...
Czytaj więcej...

Zamek Pilcza

Na Szlaku Orlich Gniazd Ruiny zamku Pilcza leżą na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej, w województwie śląskim (do Katowic 60 km, Krakowa 68 km), w miejscowości Smoleń, na terenie rezerwatu ...
Czytaj więcej...

Zamek w Bydlinie

Na Szlaku Orlich Gniazd Wieś Bydlin położona jest około 30 km na południowy wschód od Ogrodzieńca, nad rzeką Sączenicą, blisko aglomeracji górnośląskiej i krakowskiej, z Katowic jest około 50 km, ...
Czytaj więcej...

Zamek w Rabsztynie

Na Szlaku Orlich Gniazd Ruiny zamku Rabsztyn leżą na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, na Szlaku Orlich Gniazd, w województwie małopolskim, we wsi o tej samej nazwie, w powiecie olkuskim, w ...
Czytaj więcej...

Zamek Pieskowa Skała

Na Szlaku Orlich Gniazd Zamek Pieskowa Skała położony jest w dolinie Prądnika, w Ojcowskim Parku Narodowym, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 36 km od Krakowa. Jest jednym z najwspanialszych ...
Czytaj więcej...

Zamek w Ojcowie

Na Szlaku Orlich Gniazd Ruiny zamku w Ojcowie leżą we wsi Ojców w województwie małopolskim w odległości około 22 km od Krakowa, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w systemie tzw. Orlich Gniazd, ...
Czytaj więcej...

Zamek w Korzkwi

Na Szlaku Orlich Gniazd Zamek w Korzkwi położony jest 15 km na północ od Krakowa, przy trakcie do Ojcowa, na Szlaku Orlich Gniazd. Udokumentowane początki jego istnienia sięgają XIV wieku. ...
Czytaj więcej...

Ruiny Zamku Tenczyn

Na Szlaku Orlich Gniazd Zamek Tenczyn był w przeszłości jedną z najwspanialszych rezydencji w Małopolsce, dlatego też nazywany był "Drugim Wawelem". Położony jest na Jurze ...
Czytaj więcej...

Zamek Lipowiec

Na szlaku Orlich Gniazd i Skansen Wygiełzów Zamek Lipowiec a w zasadzie jego ruiny, leżą w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej we wsi Babice w województwie małopolskim, w powiecie ...
Czytaj więcej...

Zamek „Bąkowiec”

Na szlaku Orlich Gniazd – “W krainie białych skał” Ruiny Zamku rycerskiego w Morsku - nazywany też "Bąkowiec" wybudowane są w systemie tzw. Orlich Gniazd. Warownia leży na Jurze ...
Czytaj więcej...

Zamek w Olsztynie

Na szlaku Orlich Gniazd – “W krainie białych skał” Ruiny zamku w Olsztynie leżą około 16 km od Częstochowy, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, wybudowany jest w systemie tzw. Orlich Gniazd, w ...
Czytaj więcej...

Ruiny zamku Ostrężnik

Na szlaku Orlich Gniazd Ruiny zamku Ostrężnik znajdują się na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej w pobliżu niewielkiej wioski Ostrężnik, na wschód od Janowa i Żarek, w odległości około 6 km ...
Czytaj więcej...

Zamek w Mirowie

Na szlaku Orlich Gniazd – “W krainie białych skał” Ruiny zamku w Mirowie leżą na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, wybudowany jest w systemie tzw. Orlich Gniazd, we wsi Mirów w województwie ...
Czytaj więcej...

Zamek Bobolice

Na szlaku Orlich Gniazd - "W krainie białych skał" Nieduża leżąca z dala od głównych dróg na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej w województwie śląskim wieś Bobolice, zdominowana jest sylwetką ...
Czytaj więcej...

Zamek Ogrodzieniec

Na szlaku Orlich Gniazd oraz Gród na Górze Birów Gmina Ogrodzieniec znajduje się w środkowo - wschodniej części województwa śląskiego i jednocześnie w południowej części Powiatu ...
Czytaj więcej...
Go Top