Czechy – Frydek-Mistek

Czechy – Frydek-Mistek
Share Button

Frydek-Mistek leży w Czechach nad rzeką Ostrawica, na pograniczu Śląska Cieszyńskiego i Moraw. Warto dodać iż rzeka Ostrawica która płynie przez obie miejscowości tworzyła granicę pomiędzy Morawami a Śląskiem. Frydek-Mistek powstało z połączenia dwóch samodzielnych miast morawskiego Mistku i śląskiego Frydku, kiedy to na mocy urzędników nazistowskich w 1943 roku połączyła się w jeden podmiot o nazwie Frydek. Po wyzwoleniu w 1945 roku dyskusja na temat nazewnictwa miasta została ostatecznie zamknięta i od dnia 1 stycznia 1955 roku ustanowiono oficjalną nazwę Frydek-Mistek.

Bazylika Wniebowstąpienia NMP

Dwa oddzielne miasta Frydek i Mistek swoją własną historię jak już w/w, pisały do dnia 1 stycznia 1943 roku. Poprzednikiem Frydka była targowa osada Jamnice, wzmiankowana po raz pierwszy w 1305 roku. Miasto Frydek założył około 1330 roku książę Kazimierz I na granicy Księstwa Cieszyńskiego. Mistek wzmiankowany był w 1267 roku w testamencie Ołomunieckiego biskupa Bruna ze Schauenburga, jako osada targowa Frydberk z czterdziestoma jeziorami.
Oba miasta w XV i XVI wieku należały do Księstwa Cieszyńskiego, przy czym Mistek był zależny od ekonomicznie silniejszego Frydku. Dopiero oderwanie od Księstwa Cieszyńskiego i włączenie w dobra hukwaldzkie biskupów ołomunieckich, w 1584 roku wróciło Mistkowi przywileje gospodarcze i miasto pomyślnie rozwijało się dalej. Rozkwit obu miejscowości przerwała wojna trzydziestoletnia, później epidemia zarazy morowej i kilka pożarów. W XVIII i XIX wieku rozwój obu miast postępował dalej, oba miasta rozwinęły się jako ośrodki przemysłu tekstylnego i metalowego. Frydek stał się ośrodkiem sukiennictwa, a dzięki swojemu położeniu również handlu. W 1869 roku uzyskał status miasta magistrackiego, a w 1871 roku doprowadzono do niego kolej. W Mistku rozwijało się rzemiosło i powstały pierwsze fabryki.
Dziś miasto ma wiele do zaoferowania. Do miejskich stref zabytkowych należą rynki tak w Mistku, jak we Frydku. Obie starówki zostały wyremontowane, tak więc dziś na misteckim rynku możemy zobaczyć domy mieszczańskie z arkadami, należą one do najbardziej malowniczych miejsc w mieście. Natomiast na Rynku Zamkowym we Frydku można podziwiać piękne elewacje pierwotnie renesansowych domów. Najstarszym i najbardziej znaczącym domem jest późnorenesansowy Dom Wolfa z 1660 roku, który kazał wznieść frydecki rajca i hetman zamku Samuel Wolf. Motywem przewodnim nie tylko rynku, ale całego Frydku-Mistku, jest Zamek Frydecki. W zamku ma obecnie swoją siedzibę Muzeum Beskidów, które ma w swej ofercie dwie ekspozycji stałe – zamkową oraz obszerną ekspozycję regionu beskidzkiego i podbeskidzkiego, gdzie poznamy jej historię i kulturę. Z historycznego punktu widzenia warte wzmianki są również niektóre kościoły, takie jak Kościół pątniczy Nawiedzenia Marii Panny z drugiej. poł. XVIII wieku – Sanktuarium Panny Marii Frydeckiej, Kościół św. Jana Chrzciciela, późnogotycka – trójnawowa bazylika wzmiankowana w 1444 roku.

 

 

Ciekawostka: Podczas wkraczania Wehrmachtu w marcu 1939 roku do miejscowości Mistku, ósmy śląski regiment piechoty (wszyscy byli Czechami), stacjonujący w koszarach Czajanka, stawił Niemcom opór. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, iż jest to uznawany za jedyny zbrojny opór armii czechosłowackiej podczas okupacji Czechosłowacji w czasie II wojny światowej. zobacz więcej…

 

 

Frýdek-Místek – zobacz film [4:11]

 


Frýdecký Zamek – siedziba Muzeum Beskidów

 

Poprzednikiem dzisiejszego zamku we Frydku był gotycki zamek z pierwszej połowy XIV wieku. Warownia służyła w szczególności ochronie ówczesnego miasta Frydka oraz granicy lądowej z Moraw, na szlaku handlowym z Ołomuńca do Krakowa.

Zabytkowy Herb Georga Oppersdorf znajdujący się nad portalem.

Położony był w strategicznie korzystnej lokalizacji nad rzeką Ostrawicą, otoczony fosą o głębokości pięciu i szerokości dziesięciu metrów. Do pałacu prowadziła brama z mostem zwodzonym. W okresie najazdów muzułmańskich dobudowano krótkie jednopiętrowe skrzydło do pierwotnego budynku, podniesionego go o jedno piętro (dzisiejsza Hala Rycerska). W XV i XVI wieku zamek przeszedł szereg modyfikacji. Istniejący kompleks zamkowy wzbogacił się o ogromny trzykondygnacyjny budynek, który jest w zasadzie całością dzisiejszego wschodniego skrzydła zamku i wejścia do zamku. Ważne było usprawnienie obrony zamku dzięki nowym fortyfikacjom. Z upływem lat na przełomie XVI i XVII wieku nastąpiła kolejna przebudowa średniowiecznej twierdzy w komfortowy zamek renesansowy. Ważnym wydarzeniem dla zamku i miasta Frydek był wielki pożar miasta w 1688 roku. Zniszczył on dachy zamku, kratownice i drewniane konstrukcje, sufity, meble, podłogi itp. Po pożarze ówczesny właściciel natychmiast przystąpił do naprawy zniszczonego zamku, wkrótce potem zbudowano główną wieżę.
W 1699 roku majątek Ludwiki Marii z Oppersdorfu został przekazany nowemu posiadaczowi, hrabiemu Pražmovy z Bíkkova z rodu Pražmů. Kontynuuje  on adaptację zamku i przebudowuje kaplicę, która została wyświęcona w 1719 roku. W 1797 roku majątek kupiła Maria Krystyna z Habsburgów, siostra Józefa II austriackiego arcyksięcia i córki Marii Teresy, w ten sposób zamek został własnością Habsburgów i coraz częściej wykorzystywany był do celów administracyjnych i biurowych. W 1847 roku zamek przeszedł w ręce Albrechta Habsburga. Ostatnim szlachcicem na zamku był austriacki arcybiskup Bedrich (Friedrich) był on właścicielem zamku w latach 1895-1918 stopniowo zewnętrzne oblicze zamku zaczęło się zmieniać, przeprowadził kilka nowoczesnych modyfikacji. Najbardziej widoczna była zmiana dachów południowego, północnego i zachodniego skrzydła. Zamek przeszedł również modernizację techniczną. Zelektryfikowano go i zbudowano kilka toalet. Pod koniec XIX wieku Fryderyk Habsburg rozpoczął gruntowny remont kaplicy zamkowej i Hali Rycerskiej, gdzie powieszono trzydzieści pięć obrazów, herbów z końca XVIII i początku XIX wieku.
W 1918 roku skończyła się era habsburska w Frydku, zamek przeszedł pod opiekę państwa czechosłowackiego, które umieściło w nim mieszkania i biura. Od 1923 roku do lat 70-tych XX wieku znajdowała się w nim siedziba Państwowego Urzędu Leśnictwa i Nieruchomości. Niestety, w tym czasie budynek zaczął popadać w ruinę, nie oszczędzono go. Oryginalne meble zostały częściowo przeniesione lub skradzione. W latach 2001-2003 zamek przeszedł remont dachu oraz wieży, w roku 2010-2011 został odrestaurowany ołtarz kaplicy, naprawionego Gloriet (wieżę) i sufity. W 2016 roku zrekonstruowano i naprawiono pomieszczenia różnych części zamku, wyremontowano barokowy dach głównej wieży.
Obecnie zamek Frýdek jest siedzibą Muzeum Beskidzkiego oferuje pięć stałych i szereg czasowych krótkoterminowych wystaw. Muzeum prezentuje historię, etnografię i przyrodę regionu, posiada blisko 2000 eksponatów o wysokiej wartości artystycznej i historycznej. Wewnątrz znajduje się Sala Rycerska z herbami śląskiej szlachty, reprezentacyjne pomieszczenia i kaplica św. Barbary. Ponadto Muzeum posiada bibliotekę, prowadzi zajęcia edukacyjne (lekcje dla szkół i wykłady dla gimnazjum), w zamku odbywają się również wydarzenia kulturalne i koncerty.

 

Informacja: Godziny otwarcia, wystawy, ceny biletów itp. www.muzeumbeskyd.com/uvodni-strana/

Zobacz zdjęcia pomieszczeń zamku

Wykonywanie zdjęć w środku możliwe jest tylko za opłatą i bez flesza.

 

Czy wiesz że… Z miastem Frydku związany jest Harnaś Ondraszk?. Ten zbój był postacią autentyczną, działał mniej więcej w tym samym czasie, co Janosik, przetrwał w ludowych przekazach jako obrońca chłopów i wróg wielmoży. Przez kilka lat uprawiał zbójnictwo w okolicach Łysej Góry na pograniczu Śląska Cieszyńskiego i Moraw. Został zamordowany (uderzenie obuchem ciupagi)  1 kwietnia 1715 r. w karczmie Antoniego Horaka w Świadnowie  przez członka swej własnej bandy. Jego zwłoki dla odstraszenia ewentualnych naśladowców, zostały poćwiartowane i wystawione na widok publiczny na rynku we Frydku.

 


Kościół parafialny św. Jana Chrzciciela

 

Kościół św. Jana Chrzciciela znajduje się w północno-wschodniej części historycznego miasta Frydek, w pobliżu murów miejskich. Powstał około połowy XIV wieku, w tym samym czasie co miasto. Pierwsza pisana wzmianka o nim pochodzi z 1447 roku, wówczas parafia we Frydku została wymieniona w spisie świętopietrza sporządzonym przez archidiakona opolskiego Mikołaja Wolffa. Kościół był poświęcony św. Janowi Chrzcicielowi, patronowi diecezji wrocławskiej. W latach 1554–1581 kościół należał do luteran. W 1592 świątynia ucierpiała podczas pożaru i w rezultacie musiała być na nowo zasklepiona. Na początku XVII wieku rozpoczęto budowę kamiennej wieży, jednak przerwano ją w roku 1620, w wyniku wojny trzydziestoletniej, budowę zakończono w 1650 roku. Ważnym wydarzeniem dla kościoła i całego miasta był dzień 12 kwietnia 1688. Tego dnia wybuch wielki pożar, który w ciągu kilku godzin spalił całe wewnętrzne miasto razem z zamkiem, szkołą parafialną, farą oraz samym kościołem. Zwłaszcza wieża była bardzo zniszczona, znajdujący się na niej dzwon z 1636 roku spadł, a żar ognia całkowicie go roztopił. Kościół odbudowano po 12 latach. Wybudowano wówczas także nową plebanię. Nową kopułę wieży zniszczył kolejny pożar, który miał miejsce 1848 roku, a więc obecna pochodzi dopiero z 1876 roku, w kościele postawiono w tym czasie także nową chrzcielnicę, ambonę i chór. W okolicy kościoła był również już nieistniejący cmentarz, ogrodzony kamiennym murem z pięcioma wnękami i kaplicami. W 1993 roku rozpoczął się generalny remont wieży, która zaczęła pękać pod dzwonnicą.
Obecne oblicze kościoła parafialnego jakie widzimy dziś, to przebudowa po w/w pożarze, który miał miejsce w 1848 roku. Szczególna słowa uznania należą się dla miejscowego arcybiskupa i kapłana Karola Findińskiego (1833-1897), którzy przyczynili się do jego odbudowy. Najstarszą zachowaną częścią frydeckiego kościoła farnego jest prezbiterium. Świadczy o tym przewlekłe, pierwotnie gotyckie, okna i sklepienia. Głównym punktem kościoła jest obraz Jan Chrzciciela, patrona świątyni i całej parafii, przedstawiający świętego chrzczącego samego Jezusa Chrystusa w rzece Jordan. Po bokach obrazu znajdują się barokowe posągi świętych apostołów Piotra i Pawła. Na ołtarzu znajduje się rzeźba Boga Ojca, który jest w niebiosach. Rzeźby pochodzą z oryginalnego barokowego ołtarza z pierwszej połowy XVIII wieku. Obecna forma ołtarza pochodzi z 1871 roku. Po lewej stronie znajduje się ambona z drugiej połowy XIX wieku, ozdobiona półokrągłymi rzeźbami czterech ewangelistów i dziesięć przykazań Bożych z krzyżem na górze. Po przeciwnej stronie znajduje się marmurowa chrzcielnica, nad nią rzeźba chrztu Pańskiego w Jordanie, nad baldachimem odznaka wiary (krzyż), nadziei (kotwicę) i miłości (serce).

 


Zobacz inne miejsca w Czechach

 

 


 

 


Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

 

Kościół pątniczy pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny usytuowany jest na północny zachód od centrum miasta, na łagodnym wzgórzu zwanym niegdyś Vápenky. Stał się on wzorem architektonicznym dla innych kościołów m.in. dla naszego w Pszowie. Frydek jest dla czeskiego Śląska tym czym Lourdes dla Francji. Barokowa świątynia zbudowana została w latach 1740–1777 w miejscu, gdzie według legendy został wykopany posąg Maryi Dziewicy. Do figury Matki Bożej zaczęli schodzić się ludzie, zanosząc prośby o pomoc i opiekę – wracali wysłuchani. Sława cudownych zjawisk i uzdrowień rozeszła się szeroko. Pielgrzymi przybywali nie tylko z okolic Frydka, ale także z Moraw, Węgier i Polski – z okolic Bielska, Żywca, Skoczowa. Modlitwy i nabożeństwa odprawiano przed figurą, a na Mszę św. gromadzono się w kościele parafialnym. Gdy w 1707 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza frydeckiego postawiono kaplicę, ruch pielgrzymkowy jeszcze się zwiększył. Relacje o cudownych uzdrowieniach zbadała i potwierdziła komisja biskupia we Wrocławiu.
Tymczasem drewniana kaplica przestała wystarczać pielgrzymom. Dzięki staraniom proboszcza ks. Krzysztofa Paszki rozpoczęto w 1740 roku budowę murowanej świątyni według planów Bartłomieja Wittera z Wrocławia. Została ona ukończona (bez wież) w 1759 roku i poświęcona przez biskupa wrocławskiego Filipa Gotharda Schaffgotscha. W 1777 roku dobudowano dwie sześciometrowe wieże, a na nich umieszczono dwa cyrylo-metodiańskie krzyże. Najcenniejszy jest jednak ołtarz główny z 1793 roku. Tło ołtarza składa się z sześciu wysokich, w kręgu do sklepienia kolumn połączonych ramieniem, nad którymi unosi się pozłacana korona z krzyżem. Nad konfesjonałami umieszczono obrazy ze scenami z życia pokutników, na filarach nawy można oglądać epizody z życia Matki Bożej. Pod boczną kaplicą jest krypta, w której spoczywają szczątki kapłanów i fundatorów kościoła. Na dziedzińcu przed kościołem stoi sześć kamiennych rzeźb przedstawiających trzech Archaniołów: Michała, Rafała i Gabriela oraz św. Antoniego, św. Karola Boromeusza i św. Tadeusza Apostoła. Rzeźby zostały wykonane w 1822 roku. W 1949 roku dołączono do nich rzeźby św. Wacława i św. Wojciecha. Dodatkowo w otaczającym Bazylikę parku znajdziemy 14 kapliczek drogi krzyżowej. W 1999 roku papież Jan Paweł II ogłosił kościół we Frydku bazyliką mniejszą.

 

Więcej informacji – „Sanktuaria na świecie” Czechy – Frydek-Mistek zobacz…

 

 


Mapka

 

 


 

Zobacz również
Dwór Kossaków

Górki Wielkie to wieś na Śląsku Cieszyńskim, położona w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, w Czytaj więcej

Zamek Grodziec Śl.

Ruiny kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja w parku zamkowym. Grodziec Śląski Czytaj więcej

Skoczów

Gmina Skoczów położona jest w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego, leży na przedgórzu Beskidu Śląskiego, Czytaj więcej

Kończyce Wielkie

Kończyce Wielkie położone są w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, w gminie Hażlach, w historycznych Czytaj więcej

Zamek Zebrzydowice

Powstanie Zebrzydowic łączyć można z akcją osadniczą prowadzoną przez pierwszego księcia Mieszka I po utworzeniu Czytaj więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona używa wtyczki Akismet do redukcji spamu. Polityka prywatności dla odwiedzających stronę. Dowiedz się, jak przetwarzane są dane komentarza.